ÚvodČlánkyFotogalériaVyhľadávanieAugust 21 2019 09:54:45  
 Navigácia
Č L Á N K Y-->
- UFO
- UFO na Slovensku
- Vesmír
- Súčasná spoločnosť a história
- Historické civilizácie a kultúry
- Záhadné miesta na Zemi
- Známe osobnosti
- Posmrtný život
- Záhadné bytosti
- Nevysvetliteľné udalosti
- Nezodpovedané otázky
- Otázky a odpovede

--------------------------------------
U Ž I T O Č N É-->
-Hľadaj na stránke
-RSS odber noviniek
-Naše diskusné fórum

--------------------------------------
K O N T A K T Y-->
-Pre majiteľov stránok
-Ochrana osobných údajov
-Podmienky šírenia obsahu
-Spolupracujeme
-Mysteria.sk na facebooku
-UFO kluby na Slovensku

 Reklama
www.fotovelo.sk

Svadobný fotograf pre Košice a Východ

 Hierarchia článkov
Články - úvod » UFO » Rozhovor s Cliffordom Early Stoneom

  Rozhovor s Cliffordom Early Stoneom
Tento článok je zaradený do kategórie: V
(Pozrite si: podmienky šírenia obsahu)

(článok neprešiel gramatickou úpravou).

Prinášame vám rozhovor so seržantom armády Spojených štátov Cliffordom Early Stoneom, ktorý býva v meste Roswell v štáte Nové Mexiko, v blízkosti ktorého v roku 1947 sa udiala najznámejšia katastrofa UFO, pričom bolo armádou nájdených niekoľko tiel cudzích bytostí. To, čo som sme od neho dozvedeli, je možné v krátkosti nazvať "senzácia".

Ešte predtým ako začneme rozhovor, musíme poznamenať, že veľa vecí o ktorých nám hovoril, je potvrdených od ďalších, od seba nezávislých osôb, ktoré sa orientujú v danej problematike. Napríklad v nedávno odvysielanom televíznom programe "UFO:Cover up-Live from Washington", ktorého najzaujímavejšou časťou bolo vyznanie dvoch tajomných osôb, používajúcich pseudonym "Falcon"a "Condor", ktorých tváre kvôli ich bezpečnosti boli celý čas zahalené a hlasy elektronicky prepracované tak, že ich nebolo možné identifikovať.

Z toho, čo sme sa dozvedeli vieme, že "Falcon" je agentom Úradu pre špeciálne vyšetrovanie (OSI=Office of Special Investigation) a "Condor" je vedcom povereným vládnymi úlohami. Počas programu "Condor" hovoril o zmluve uzavretej medzi vládou Spojených štátov a predstaviteľmi mimozemskej civilizácie:

"Zjednodušene povedané, naša vláda sa zaviazala, že neprezradí ich prítomnosť, oni sa nebudú miešať do našich záležitostí a majú tiež povolenie uskutočňovať výskumy na určenej základni na území Spojených štátov. Táto základňa sa nachádza v štáte Nevada na území nazývanom Oblasť 51. Cudzie bytosti majú nad týmto územím úplnú kontrolu. Je mi známe, že tri cudzie bytosti tej istej rasy prebývajú na území Spojených štátov amerických od roku 1948 alebo 1949. Prvá z nich bola zajatá pri katastrofe jej objektu v púšti v Novom Mexiku. Táto bytosť bola nazvaná "Ebe" (EBE =Extraterrestrial Biological Entitie = Mimozemská biologická bytosť) , bola držaná v zajatí viac ako tri roky a počas tohoto obdobia sme získali od nej veľa informácii na tému ich rasy, kultúry a stavby lietajúcich objektov. Druhá bytosť bola elementom výmeny. Tretia bytosť prišla tiež na výmenu a je hosťom našej vlády od roku 1982."

Na otázku odkiaľ pochádzajú tie bytosti, Falcon povedal, že z planéty nachádzajúcej sa v súhvezdí Zeta Reticuly (súhvezdie Sieť). Podľa seržanta Stonea existujú aj ďalšie súvislosti s uzavretím diplomatického paktu s týmito bytosťami. Väčšina čitateľov UFO Universe je oboznámená s týmito informáciami, ktoré boli dlho označované ako "Veľmi prísne tajné", avšak časť z nich bola zverejnená. Dokumenty, o ktorých sa toľko hovorí a tiež niektoré iné, boli zverejnené vo forme "úniku" z neznámych zdrojov. Okrem toho niekoľko ľudí pracujúcich vo vnútri "vládnych kruhov", ktorí sú presvedčení, že široká verejnosť je povinná byť informovaná o všetkom už teraz, sľúbilo zverejniť i ďalšie informácie.


Seržant Clifford Early StoneNa začiatku nášho rozhovoru seržant Stone vysvetlil, že jeho povinnosti vyplývajúce z armádnej služby: "Nemajú nič spoločné s mojim záujmom o UFO. Je to moja úplne súkromná výpoveď a má spojitosť s pozorovaniami, ktoré som zažil ako dieťa." - tvrdí Stone. Po tomto vysvetlení sa náš rozhovor točil v rôznych smeroch, o čom svedčí nasledovný dialóg:

Robert Boyajian (ďalej len RB): Prosím, opíšte nám jedno z vaších najzávažnejších pozorovaní.
Clifford Stone (ďalej len CS): Je jedno pozorovanie, ktoré som mal, keď som mal sedem rokov, bolo to v roku 1957. Objekt, ktorý som zazrel, vyzeral ako biely matný disk. Mal vonkajší a vnútorný prstenec. Vnútorný rotoval v smere hodinových ručičiek a vonkajší v opačnom smere.
RB: Ako prstenec Saturna?
CS: Dá sa to tak povedať.
RB: Čo nám môžete povedať o výskume z Územia 51?
CS: Myslím, že široká verejnosť Spojených štátov Amerických má právo vedieť, čo sa deje. Neverím že by inteligentná rasa
prekonávala tisícky svetelných rokov iba preto, aby nám odovzdala technológiu na zabíjanie našich bratov v okolitých
krajinách za naše mlčanie v súvislosti s ich tunajším pobytom. Ak to robia s našou vládou, určite tak isto to robia aj s inými
vládami.

RB: Nemyslíte, že medzi rôznymi cudzími rasami existuje nejaká vojna?
CS: Myslím, že áno. Myslím, že tie bytosti opísané a nazývané ako "sivé" sú tými, s ktorými úrad Spojených štátov Amerických uzavrel dohodu, a najpravdepodobnejšie sa zdá, že to nie sú to bytosti "dobré".
RB: Myslíte, že sú to tie, ktoré prinášajú zlo?
CS: Hm... sú určité veci, o ktorých nerád hovorím. Poviem vám to ináč. Verím v existenciu Boha. Pevne verím, že on stvoril
človeka a všetky inteligentné formy života, dajúc im slobodnú vôľu, aby sami mohli podľa svojho uváženia činiť to, čo činia. Únosy sú skutočnosťou. Sú reálne. Ľudia sú donútený zúčastniť sa rôznych experimentov, za účelom známim iba naším mimozemským hosťom.

RB: Čo vás ešte presviedča o tom, že tie bytosti prinášajú zlo? Poznáte nejaký dôvod, ktorý by to potvrdzoval?
CS: No... je to iba uvažovanie. Určitý človek, ktorý to skúmal mi povedal, že na základňu cudzincov vtrhla armáda, základňa je tu,v Novom Mexiku (hovorí sa, že niečo podobné sa udialo aj v Nevade). Naraz tam zahynulo 66 ľudí. Cudzinci si základňu ubránili. Ide o podzemnú základňu a armáda vyslala do nej svoju elitnú protiteroristickú jednotku Delta Force.
RB: Ako našli túto základňu?
CS: Súčasťou tajného paktu bol aj súhlas na také základne a odtiaľ sa o nich vie. Táto akcia bola výsledkom nejakého konfliktu medzi nami a mimozemšťanmi.
RB: Je na našom území viac takých základní?
CS: Hovorí sa o viacelých základniach. Je možné, že ich je okolo dvanásť. Siví môžu mať rôzne úkryty. Z určitých informácií
vyplýva, že ich je dvanásť.

RB: Odkiaľ čerpáte tieto informácie?
CS: Povedzme od iných výskumníkov, pracujúci v rôznych vládnych agentúrach a ktorí musia zostať v anonymite.
RB: Odkiaľ pochádza váš dôvod pripustiť možnosť, že naša vláda spolupracuje s mimozemšťanmi? O čo sa opiera vaše tvrdenie?
CS: Opieram sa o dokument Snowbird. Hovorí o nadviazaní primitívneho kontaktu s cudzími bytosťami v roku 1959. 25.apríla 1964 sa nám podarilo uskutočniť trojhodinový rozhovor, ktorý bol počiatkom zmluvy uzavretej na základni v Novom Mexiku. Bola to základňa vzdušných síl Holloman. V tejto dohode sa hovorí o odovzdaní nám určitej technológie ako pozornosť za naše mlčanie. Dohodli sa o tom neinformovať verejnosť a oni nám sprístupnia určité technológie.
Už samotná myšlienka takejto zmluvy je zlovestná.

RB: Akým spôsobom?CS: Aby som to vysvetlil, musíme sa vrátiť k únosom. Z nejakého dôvodu oni nechcú, aby si ľudia pamätali čo sa im prihodilo. Ľudia , ktorí majú kontakt tohto typu s cudzími bytosťami, obyčajne stratia všetko. Majú rodinné problémy, stratia zamestnanie, cítia sa byť vyčlenení z tejto spoločnosti a taktiež majú problémy psychického rázu, nevedia sa vyrovnať s tým, čo sa im prihodilo. Vedia, že mali nejaké nezvyčajné prežitie, lebo počas dlhšej doby ich z tohto dôvodu trápia ťažké sny a napádajú ich bludné myšlienky, majú tiež nejaké spomienky, ktoré nevedia vysvetliť. Jednoducho sa s tým nevedia vyrovnať.
RB: Preto, že to zostalo zablokované v ich vedomí?
CS: Áno. Možno je to úmyselné, alebo je to efekt sebaobrany podvedomia, ktoré sa snaží potrieť to, čo je pre dotyčného
nepochopiteľné.

RB: Nie je v ich postupoch určitá analógia s tým, ako my nakladáme s pokusnými zvieratami?
CS: Ak sa prirovnáme k pokusným myšiam... táto situácia je porovnateľná, alebo napríklad keby sme priplávali k osamelému
ostrovu a tam nájdeme primitívnych obyvateľov. Jednoducho berieme si odtiaľ čo chceme. Okrem toho môžeme mať dojem
že tam žijúci ľudia sú tak primitívni, že môžme ich brať nie ako ľudí na nižšom stupni vývoja, ale ako podľudí.

RB: Ako je to s tými pozitívnymi bytosťami, ktoré stoja na stráži vyšších práv ktoré im nedovoľujú vstupovať do nášho rozvoja ...nechceli by nám pomôcť?
CS: Dobré bytosti existujú a ja osobne ich vykresľujem ako nomádov. To, o čom hovoríme, do nevmiešovania sa do života iných, je univerzálny základný zákon. "Nomádi" ho dodržujú, siví ho sústavne porušujú.
RB: Čo nám ešte môžete povedať o priateľských bytostiach?
CS: Vyznačujú sa veľkými vedomosťami a pochopením života. Preto verím, že sa "dobrá moc" nechce vmiešavať do nášho života. Sú rozhodnutý nás iba pozorovať.
RB: Neviditeľný strážcovia. Zdá sa, že chcú priviesť do normálnych koľají to, čo siví pokazili?
CS: Súhlasím s vami.
RB: Pracujú niektorý z Reticulánov na inej platforme ako siví, ktorí sa nám snažia vytvárať problémy?
CS: Áno. Ich spoločnosť je vysoko rozvinutá. Existuje v nej veľa skupín, ktoré sem prilietajú. Jedine tri skupiny bytostí, ktoré označujeme ako sivé bytosti, sú k nám nepriateľsky zamerané. Je potrebné brať na vedomie, že planéty odkiaľ prišli už dávno zanikly. Je to vymierajúca rasa. Jedinú vec, ktorú chcú teraz urobiť, je nanovo sa zrodiť. Je pre nás nešťastím, že pre toto rozhodnutie si vybrali práve Zem.
RB: Mohli by ste povedať, čo znamená to, že pravdepodobne tri skupiny nebezpečných bytostí pochádzajú zo Zeta Reticuly?
CS: Je mi známe, že do súčasnej chvíle je už známych viac skupín. Zdá sa, že zatiaľ známych mimozemšťanov je až sedem typov.
RB: Povedali ste sedem typov?
CS: Áno... sedem typov kozmických cestovateľov alebo cestovateľov z viacerých rozmerov.
CS: Hovoriac o cestách do viacrozmerných priestorov mám na mysli "okná", ktoré spomínal Einsteinom alebo aj Rosenom.
RB: Čo môžete povedať na tému dokaličeného dobytka
CS: Myslím si, že v tom tak tiež majú prsty. Je tu tiež niekoľko nasledovníkov, vláda ich chce uznať a zdá sa, že sa im to do určitého stupňa aj podarilo... hlavne preto, aby sa zastrela spojitosť medzi týmito udalosťami a mimozemskými bytosťami.RB: Ako rozlíšime, či máme dočinenia s dobrými alebo zlými bytosťami?
CS: Po prvé, zlé bytosti nemajú rady žiadne náboženské symboly. Napríklad svojho času sa snažili uniesť jedného farmára, ktorý sa ako zdá, bol katolíkom. Verte alebo neverte, ale keď sa tento farmár začal modliť, nemohli ho žiadnym spôsobom dostať do objektu. Poprosili ho, aby išiel s nimi a prikázali mu z krku sňať kríž. Aj napriek ich naliehaniu ho neodopol. Neprerušovane sa modlil, takže nakoniec bytosti rezignovali a odišli bez neho.
RB: Takže pre zhrnutie. Z toho vyplýva, sivé bytosti, tie čo unášajú ľudí, sú tie zlé?
CS: Siví sú známi ako stará rasa. Existujú takmer od počiatku času. Ostali stratení ..
RB: Ste toho názoru, že mimozemšťania, s ktorými naša vláda uzavrela dohodu nie sú k nám priateľsky naklonení?
CS: Som presvedčený, že tieto bytosti k nám nie sú priateľsky naklonené.
RB: Povedali ste, že z počiatku vláda nevedela, že má do činenia s negatívnymi bytosťami. Ako sa o tom dozvedela? Čo ju priviedlo k tomuto záveru? Čo zapríčinilo túto náhlu zmenu pohľadu?
CS: Dohodli sme sa s nimi na presne určených pravidlách spolupráce, dali sme im základne na určitých miestach a ďalej sme sa dohodli, že sa postaráme o ich
ochranu a ich prítomnosť pred verejnosťou zatajíme. Za toto nám oni sprístupnia určité technológie. Oni chcú prevádzať určité experimenty, zbierať rôzne minerály, rastliny a zvieratá. Majú zámer robiť určité experimenty aj na ľuďoch. Po určitom čase sme prišli na to, že počet na zoznamoch počas niekoľkých mesiacoch je niekoľko
desiatok unesených, pričom v skutočnosti je ten počet niekoľkonásobne väčší. Okrem toho sa dozvedáme, že týmto ľuďom sú implantované mikroskopické zariadenia neznámeho účelu. Ïalej odhaľujeme, že sa za tým všetkým skrýva niečo ešte viac,
že niektorí unesení sú "naprogramovaní", že do ich vedomia boli uložené nejaké informácie s pomocou niečoho, čo je možné popísať z toho lepšieho pohľadu ako posthypnotická sugescia. Títo ľudia sú informovaný, že v určitom čase a mieste v budúcnosti si spomenú na to, čo im bolo hovorené na konci experimentu, či čo to je. Tie cudzie sily sa to snažia utajiť, pretože skúšky vydobytia týchto informácií na denné svetlo pomocou hypnózy končia silným stresom, často je tu daná dodatočná
výstraha, že ak by sa skúšalo násilím prelomiť bariéru, táto osoba to neprežije.

RB: Kedy došlo k prvej dohode medzi našou vládou a sivými?
CS: Áno.25.apríla 1964 na základni vzdušných síl Holloman. Táto informácia sa nachádza v dokumente Snowbird. V oblasti jazera Groom v mieste nazývanom Územie 51, existuje základňa kontrolovaná mimozemskými bytosťami.
RB: Existujú nejaké informácie na tému spoločných operácií prevádzaných pod zemou týmito bytosťami a našími ľuďmi, ktorí s nimi spolupracujú?
CS: Informácie, ktoré odtiaľ prichádzajú, hovoria o genetických experimentoch.
RB: Unášajú našich ľudí za týmto účelom?
CS: Poviem iba toľko, že o nich vieme.
RB: Vedela naša vláda, že tí ľudia majú byť podrobený genetickým experimentom?
CS: Určité informácie na to poukazujú.
RB: Sú aj bytosti k nám priaznivejšie naklonené, ktoré taktiež unášajú ľudí ?
CS: Áno. Povedal by som, že sú to tí, ktorí to robia kvôli vedeckej zvedavosti, zaujíma ich ako sa vyvíjame.
RB: Čo myslíte, má naša vláda do činenia s dvomi skupinami cudzích bytostí?
CS: Považujem to za možné, ale jedno si treba zapamätať, že dobré bytosti nám nedajú nič, čo by mohlo slúžiť na zabíjanie iných ľudí.
RB: Čo je dôvodom toho, že chcete o týchto veciach verejne hovoriť?
CS: Poviem to narovinu. Podľa mňa je potrebné čo najskôr o tom informovať aby sa tým zaoberal aj Kongres. Ak povieme ľuďom pravdu, ona nás urobí slobodnými. To znamená, že poznanie pravdy nám umožní urobiť zodpovedné kroky k tomu, aby sme sa vedeli ubrániť. Poznanie pravdy je prvým krokom do doby, keď nadíde čas obrany. Musíme vedieť, že čo všetko ide proti nám. Musíme vedieť o tom, že čo sa v skutočnosti deje. Ak sa to v čo najkratšej dobe nedozvieme, môže sa stať, že všetky naše skutky budú robené z pozície ignorancie a nie vedy.
RB: Ako je to v hierarchii našej vlády s poznaním týchto faktov? Vedia o tom prezidenti? Vedel o tom Clinton a Bush?
CS: Treba povedať, že sú oboznámení s týmito skutočnosťami a súčasne viazaní mlčanlivosťou. Clinton niekoľkokrát iluzórne povedal, že určite by sme sa zjednotili, keby sme sa náhle ocitli v invázijnom útoku zo strany mimozemskej civilizácie pochádzajúcej z inej planéty. Mám kópie jeho dvoch rozhovorov, v ktorých sa o tom hovorí.

Preložené z UFO Universe

 Administrátorska časť
Administrátorske meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

 Anketa
Myslíte si, že celý svet je ovládaný bohatými a vplyvnými ľuďmi ?

Áno

Nie


 Meditačné rádio
Spustiť rádio

Converted to v7 by WhoCare
Fenix by: PHP-Fusion Themes3,735,762 návštev
© 2007 - 2016 Mysteria.sk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.