ÚvodČlánkyFotogalériaVyhľadávanieDecember 04 2020 12:44:53  
 Navigácia
Č L Á N K Y-->
- UFO
- UFO na Slovensku
- Vesmír
- Súčasná spoločnosť a história
- Historické civilizácie a kultúry
- Záhadné miesta na Zemi
- Známe osobnosti
- Posmrtný život
- Záhadné bytosti
- Nevysvetliteľné udalosti
- Nezodpovedané otázky
- Otázky a odpovede

--------------------------------------
U Ž I T O Č N É-->
-Hľadaj na stránke
-RSS odber noviniek
-Naše diskusné fórum

--------------------------------------
K O N T A K T Y-->
-Pre majiteľov stránok
-Ochrana osobných údajov
-Podmienky šírenia obsahu
-Spolupracujeme
-Mysteria.sk na facebooku
-UFO kluby na Slovensku

 Reklama
www.foto-kosice.sk

Svadobný fotograf pre Košice a Východ

 Hierarchia článkov
Články - úvod » Historické civilizácie a kultúry » Antická Čína

  Antická Čína
Tento článok je zaradený do kategórie: N
(Pozrite si: podmienky šírenia obsahu)

Historické civilizácie a kultúry – antická Čína

Čína je jednou z najstarších civilizácií, ktoré existujú dodnes. V ľudových kronikách sa prvý krát spomína okolo roku 3000 PNL pod názvom Traja vznešení a päť vladárov, čo potvrdzujú aj argeologické vykopávky. Čínska civilizácia vznikla sformovaním mestských štátov v údolí Žltej rieky. Za všeobecne akceptovaný rok, kedy sa mestské štáty spojili do jedného veľkého kráľovstva sa považuje rok 221 PNL, kedy bola Čína zjednodená Qin Shi Huangom.

Od lovcov až po farmárov

Práve územie dnešnej Číny bolo v minulosti obývané Človekom vzpriameným pred viac ako miliónom rokov. Kamenné nástroje nájdené pri vykopávkach v nálezisku Xiaochangliang sú viac ako 1,36 milióna rokov staré. Asi najznámejším nálezom pozostatkov Človeka vzpriameného na území Číny bol nález z roku 1923, ktorému rýchlo prischol názov Peking Man.

Úplné počiatky Čínskej histórie je veľmi ťažké určiť vzhľadom na absenciu písma, a preto bola jej história určená na základe neskorších materiálov, ktoré opisovali historicky dôležité udalosti. Už okolo roku 7000 PNL staré kmene na území Číny pestovali proso. Piktogramy pochádzajúce z obdobia medzi rokmi 6000 až 5000 PNL skladajúce sa z 8453 individuálnych znakov už zobrazujú Slnko, Mesiac, hviezdy, bohov, ale aj priebeh lovu či pastierstva. Archeologické lokality Sanxingdui a Erlitou prinášajú dôkazy bronzového veku na území Číny. Najstarší bronzový nôž sa našiel v provincii Qinghai a jeho vek sa odhaduje na viac ako 5000 rokov.

Vôbec prvú dynastiu spomína vo svojich dielach Čínsky historik Sima Qian. Jedná sa o dynastiu Xia, ktorá mala Číne vládnuť asi pred 4200 rokmi. Dynastiu Xia tvorilo celkovo 17 kráľov a 14 generácii. Úplné prvý písomný nález pochádza z obdobia dynastie Shang, v 13.storočí PNL. Hoci neskorší historici zvykli uvádzať, že dynastia Shang vládla v Číne po dynastii Xia, niektoré záznamy uvádzajú, že tieto dynastie vládli Číne isté obdobie aj súčasne. Z historického hľadiska sa ešte žiada spomenúť dynastiu Qin, ktorá síce vládla Číne len 12 rokov, avšak preslávila sa predovšetkým navrhnutím a začatím stavby Veľkého Čínskeho múru, ktorého stavba neskôr pokračovala pod vládou dynastie Ming. To však nebolo všetko, dynastii Qin sa tiež pripisujú aj zásluhy za vznik súdneho kódexu, centralizovanej vlády, písaného jazyka alebo prvej meny.

Čína bola už od pradávna známa špecifickou architektúrou, ktorú môžeme nájsť prakticky po celej Ázii počas mnohých rokov. Princípy pôvodnej čínskej architektúry sa až na malé detaily zachovali dodnes v nezmenenej podobe. Práve čínska architektúra mala obrovský vplyv na architektúru Japonska, Kórey a Vietnamu.

Veda a technika

Čínu zaradzujeme medzi veľmi pokročilú antickú civilizáciu. Nezávisle od Gréckych filozofov, Číňania učilini obrovský pokrok vo vede, technike, matematike a astronómii. Prvé pozorovania komét, obežných dráh a supernov pochádzajú z Číny. Veľmi známa je aj tradičná čínska medicína, akupunktúra a herbálne liečenie.

Medzi úplne prvé vynálezy patrili slnečné hodiny a jedným z prvých lietajúcich predmetov bol celosvetovo známy Čínsky lampión. Úplne najznámejšie čínske vynálezy však sú kompas, strelný prach, výroba papiera a tlač. Tieto technológie sa dostali do Európy až koncom stredoveku. Spomedzi desiatok ďalších vynálezov určite stoja za spomenutie kuša, vejár, ohňostroj, či teplovzdušný balón.

Číňania poznali veľké množstvo prírodných foriem liečenia, vrátane akupunktúry alebo rôznych byliniek. Pôvodným cieľom čínskej medicíny bolo vynájdenie elixíru života, ktorý by vládcom umožňoval večný život. Neskôr sa miešaním rôznych byliniek a prísad podarilo vytvoriť liečivé zmesi, ktoré sa používajú v alternatívnej medicíne dodnes. Po vytvorení mnohých liekov, ktoré vznikli kombinovaním rôznych prísad, farmakológ Tsou Yen vytvoril teóriu, v ktorej vysvetľoval príčiny vzniku chorôb. Bol presvedčený, že v každom tele sa nachádzajú dve duchovné sily, Yin a Yang. Myslel si, že každá choroba vzniká vtedy, keď je v ľudskom tele nerovnováha týchto dvoch síl. Metóda Yin Yang sa používa dodnes. Asi o storočie neskôr sa v Číne prvý krát objavila akupunktúra. Jedná sa o formu liečenia, pri ktorej sa nepoužívajú žiadne lieky. Čínania veria, že ak sa vpichnú ihly do rôznych častí tela, sily Yin a Yang sa v tele vyrovnajú.

Astronómia

Antická Čína vymyslela prvé planetárium, ktoré spočiatku slúžilo vládcovi. Už v roku 2300 PNL disponovali čínski astrológovia slušným množstvom observátorií po celej krajine. Ich hlavným cieľom bolo pozorovanie obežných dráh planét, na základe ktorých predpovedali zdravotný stav a úspech vládcov. Astrológovia boli v Číne považovaní za veľmi dôležité osobnosti, nakoľko sa vládcovia opierali o ich predpovede. Na druhej strane, ak sa predpoveď nenaplnila, astrológa to väčšinou stálo krk.

Už pred viac ako 3000 rokmi číňania vynašli znamenia horoskopu. Vzhľadom na to, že v tej dobe bola väčšina populácie negramotná, k znameniam boli neskôr priradené zvieratá, a to potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a prasa. Väčšina číňanov je totiž silno presvedčená, že vzhľadom na dátum narodenia každého z nás je presne možné určiť našu osobnosť, alebo to, či budeme v živote šťastní, bohatí, úspešní a tak ďalej.

Číňania mali už v piatom storočí zmapovaných 1464 hviezd. Iba v Pekingu žilo vyše 5000 hvezdárov. Tí dokázali spoľahlivo predpovedať príliv, odliv, obdobie dažďov, ale aj množstvo iných vecí len tým, že sa pozreli na hviezdy. Číňania boli presvedčení, že celý svet pozostáva z piatich živlov – oheň, zem, kov, voda a drevo.

Náboženstvo a mytológia

Prvé mytologické príbehy pochádzajú z obdobia dynastií Wei a Jin (220-420NL), kedy viacerí autori, ovplyvnení ideami taoizmu a buddhizmu, začínali písať príbehy o bohoch a duchoch. V Číne je však väčšina mytologických príbehov spojená so skutočnosťou. Antickí hrdinovia ako napríklad Fuxi, Shennong, Huangdi alebo Yu sú tak historické, ako aj mytologické postavy. Číňania uctievali viacerých bohov, medzi nimi napríklad Ch´eng-Huang – boh vody, Chu-Jung – boh ohňa, Kuan Ti – boh vojny, Lei Kun – boh hromu alebo Kwan Yin – bohyňa zmilovania a tak ďalej. Hlavnými smermi sa však napokon stali buddhizmus, konfucianizmus a taoizmus.

Buddhizmus

Buddhizmus je náboženstvo a filozofia zároveň, ktorá zahàňa množstvo tradícii a zvykov založených na učení Siddharthu Gautamu, ktorý je však známejší pod pomenovaním Buddha. Viac o jeho osobe si môžete prečítať v jednom z našich článkov. Poznáme dva hlavné smery buddhizmu, a to theravada a mahayana. Theravada je smer, ktorý bol rozšírený predovšetkým na Sri Lanke a v juhovýchodnej Ázii. Naopak, Mahayana je známa predovšetkým vo východnej Ázii. Hoci je buddhizmus najrozšírenejší práve v Ázii, v súčasnosti môžeme jeho prívržencov nájsť takmer po celom svete. Zaujímavou odnožou buddhizmu je aj tibetský buddhizmus, alebo takzvaný lamaizmus. Jedná sa o smer, ktorý sa postupne vyvinul z buddhizmu asi v siedmom storočí NL v Tibete.

Konfucianizmus

Konfucianizmus znamená vo voľnom preklade "škola učencov". Jedná sa o filozofický systém, ktorý bol rozšírený predovšetkým vo východnej Ázii a zakladá sa na myšlienkach čínskeho mudrca Konfucia. Ide o komplex morálnych, sociálnych, politických a náboženských hodnôt, ktoré mali obrovský vplyv na Čínsku históriu. Niektorí odborníci dokonca považujú konfucianizmus za akési "štátne náboženstvo" cisárskej Číny.

Konfucius (551-479 PNL) bol slávny Čínsky mudrc a filozof, ktorého učenie hlboko ovplyvňovalo vývoj východnej Ázie. Problémom však ostáva, že na rozdiel od Buddhu alebo napríklad Sokratesa, ľudstvo nikdy nemalo priamy prístup k myšlienkam jeho učenia. Všetky informácie o Konfuciovi pochádzajú len z úst jeho prívržencov alebo žiakov. Navyše, počas vlády dynastie Qin je spálené veľké množstvo ďalších materiálov, ktoré naznačujú obsah jeho učenia. Z toho dôvodu dnes nevieme stopercentne určiť úplne presný význam jeho myšlienok.

Predpokladá sa, že Konfucius bol mužom, ktorý nemal rád dobu, v ktorej žil. Cestoval z miesta na miesto a snažil sa šíriť svoje politické myšlienky medzi rôznych kráľov, ktorí sa podieľali na vedení krajiny. Zvyklo sa mu hovoriť aj "kráľ bez koruny". Avšak, nikdy sa mu nepodarilo presadiť svoje názory aj do praxe. Mnoho krát bol z krajiny vyhostený, až sa napokon vrátil do svojho rodného mesta, kde učil až do svojej smrti. Základným princípmi jeho učenia boli nežistnosť, úcta, zdvorilosť a vernosť rodine i vládcovi. Konfucius tvrdil, že šľachetný človek sa správa zdržanlivo, je úctivý k nadriadeným a spravodlivý a vľúdny k ľudom. Rodičom prejavuje úctu a jeho synovskou povinnosťou je, aby sa o nich aj postaral. Spravodlivých ľudí nazýval Csün-cé, ktorí na rozdiel od podlých či obyčajných ľudí mali dokázať odolať závislosti na svojich túžbach. K ich vlastnostiam mali patriť: pozornosť, pravdovravnosť, snaha učiť sa, láska k ľuďom, úcta k tradíciám a úcta k starším.

Taoizmus

Taoizmus je smer, ktorý spolu s konfucianizmom formoval vývoj Čínskeho ľudu viac ako 2000 rokov. Nie je to náboženstvo v pravom zmysle slova. Jedná sa skôr o spôsob života. Tao je prirodzený poriadok. Je to sila, ktorá prúdi všetkými živými a vnímajúcimi objektami, ako aj celým vesmírom. Ak je Tao v rovnováhe, je možné násť dokonalé šťastie.

Pôvodnými zakladateľmi tejto myšlienky sú dvaja učenci, Lao Tzu a Chuang Tzu, ktorí venovali celý svoj život praktikám Tao. Najznámejším grafickým vyzobrazením Taoizmu je kruh Yin Yang. Zobrazuje rovnováhu proťajškov vo vesmíre. Ak sú v rovnováhe, všetko je v poriadku. Taoizmus je úzko spojený s konfucianizmom. Lao Tzu bol podľa niektorých záznamov a legiend učiteľom Konfucia. Ideologickí a politickí rivali, taoizmus, konfucionizmus a budhizmus sa vzájomne ovplyvnili a dosiahli stav, keď každý z nich vplýval na život v krajine. Množstvo číňanov uctievalo všetky tri smery.

Tibet a prepojenie s mimozemšťanmi

Kamene Dropa

Podľa niektorých kontroverzných spisovateľov, sú Dropa (tiež známi aj ako Dropas, Drok-pa alebo Dzopa) mimozemskou rasou podobajúcou sa na trpazlíkov, ktorí pristáli na Čínsko-Tibetskej hranici pred vyše 12 tisíc rokmi. Chi Pu Tei, profesor archeológie na Pekingskej univerzite spolu so svojimi študentami podnikol expedíciu do Himalájskych hôr, do provincie Qinghai, ktorá leži na hraniciach Tibetu a Číny, aby tam preskúmali sústavu jaskýň a podzemných tunelov. Podarilo sa im nájsť kostrové pozostatky s abnormálne veľkou hlavou a malým, tenkým telom. Telá boli pochované v maličkých, asi 1x1 meter veľkých hroboch. Skeptici si však myslia, že pozostatky patria neznámemu druhu opíc, ktoré pred rokmi mohli obývať horské oblasti v okolí provincie Qinghai. Profesor Chi Pu Tei však s týmito názormi nesúhlasí. "Videl už niekto, aby sa opice pochovávali ?", nechápavo sa pýta profesor Chi Pu Tei.

Okrem spomínaných kostrových pozostatkov sa však na mieste našli aj asi 30cm široké kamenné disky s dierou uprostred. Na jednej zo stien sa našli nákresy podobne "hlavatých" postáv, zobrazenia Slnka, Mesiaca, hviezd, kopcov, spolu so sústavou čiar a bodiek, ktoré prepájali Zem s vesmírom. Spoločne s kamennými diskami, aj vek týchto malieb sa odhaduje na približne 12 tisíc rokov.

Kamenné disky boli označené a uchované na pôde Pekingskej univerzity viac ako 20 rokov, počas ktorých sa nám však nepodarilo rozlúštiť ich využitie. Keď boli disky podrobne preskúmané Dr. Tsumom Um Nuiom v roku 1958, zistilo sa, že na diskoch sa nachádzajú zárezy, v ktorých sú zobrazené miniatúrne hieroglyfy neznámeho pôvodu. Dr. Tsum neskôr prišiel s kontroverznou teóriou, v ktorej tvrdil, že symboly vyprávajú príbeh o havárii mimozemskej lode Dropa. "Mimozemská rasa Dropa pristála na Zemi. Naši predkovia, muži, ženy a deti sa poskrývali v jaskyniach.", tvrdí Dr. Tsum. Časť tejto publikácie vyšla aj v profesionálnom žurnáli v roku 1962. Dr. Tsum však zakrátko emigroval do Japonska, kde zomrel. Pekingská akadémia histórie nikdy nevydala jeho štúdiu v plnom znení.

Ďalší výskum

V roku 1965, profesor Chi Pu Tei a jeho študenti konečne získali povolenie výjsť so svojou teóriou na verejnosť. Vydali publikáciu s názvom "The Grooved Script concerning Space-ships which, as recorded on the Discs, landed on Earth 12 000 years ago". Záznamy uvádzajú, že v jaskyniach sa podarilo nájsť dokopy 716 podobných diskov, ktoré podľa autora vyprávajú príbeh o mimozemskej lodi, ktorá pristála na úpätí hory Bayan-Kara-Ula. Obyvatelia z neďalekého kmeňa Ham žijúci v okolitých jaskyniach však členov posádky zabili.

Niekoľko diskov bolo zaslaných na expertízu aj do Moskvy, kde ich podrobili chemickej analýze. Na prekvapenie vedcov, disky obsahovali veľké množstvá kobaltu a iných kovov. Navyše, keď ich umiestnili na rotujúci stôl, podľa Dr. Vyatcheslava Saizeva, ktorý opísal experiment v sovietskom magazíne Sputnik, kamenné disky vibrovali a vydávali zvláštny "hukot" počas toho, ako nimi prechádzal elektrický prúd. "Ako keby boli súčasťou nejakého elektrického obvodu. Pripadajú mi ako antický harddisk, ktorý sa otáča podobne, ako dnešné typy diskov. Možno keby sme dokázali pochopiť princíp ich fungovania, naskytlo by sa nám viacero odpovedí", vyjadril sa Dr. Vyatcheslav Saizev.

Skeptici si však myslia, že všetky príbehy o diskoch Dropa sú výmyslom a nie sú ničim iným, ako ľudovými povesťami, opierajúc sa pritom o viaceré nezrovnalosti v menách odborníkov, ktorí mali kamene skúmať, ako aj v pochybnostiach možného rozlúštenia hieroglyfov neznámym vedcom. Rovnako im trochu nahráva do karát skutočnosť, že kamene sa momentálne nenachádzajú v žiadnom múzeu. Podľa niektorých zdrojov však za tento stav môže socialistický režim a ich cenzúra v Číne. Viacerí kritici sú dokonca presvedčení, že príbeh vznikol v hlave Ericha von Dänikena, ktorý ho spomenul vo svojej knihe Chariots of Gods. Ten však ako zdroj svojich informácii uvádza sovietského autora Alexanra Kazantseva, a tak kruh ostáva aj naďalej začarovaný.

Šambala

V Buddhistických tradíciach je Šambala (Shambala, Shambhala) mystickým kráľovstvom, ktoré sa spomína vo viacerých antických textoch vrátane Kalachakri a textoch kultúry Zhang Zhung, ktorá žila na území Číny ešte pred vznikom Buddhizmu v Tibete. Šambala je termín nachádzajúci sa v sankristických textoch a znamená miesto mieru, alebo miesto šťastia. V textoch sa uvádza, že Šambala je spoločnosť, v ktorej sa všetci obyvatelia sústreďujú okolo jej hlavného mesta Kalapa. Krajine vládne kráľ Kulika (alebo Kalki). Niektoré konšpiračné teórie hovoria o tom, že Šambala má byť údajne podzemná ríša, alebo dokonca civilizácia, ktorá dala prednosť životu pod zemským povrchom. Povesti vypovedajú o podivných javoch. Čas od času sa vraj niekde ľuďom z hlbín ozvú neobvyklé zvuky pripomínajúce hluk ťažkých strojov a občas sa hovorí aj o zelených svetlách. A to sa opakuje už stovky rokov. Podobné príbehy sa tradujú u kanadských indiánov, aljašských Eskimákov, vo folklóre obyvateľov Mongolska, Kašmíru, Perzie, Sibíru alebo Kaukazu. Tibetskí lámovia a drvivá väčšina legiend tvrdí, že sa ríša nachádza niekde pod povrchom Ázie, v oblasti Tibetu a Himalájí, kde žijú potomkovia Atlanťanov. Žijú v priestoroch, ktoré sú napojené na doteraz priechodné chodby osvetlené zeleným luminiscenčným svetlom, umožňujúcim rast podzemných rastlín a ľudský život.

Dodnes sa však odborníci nevedia jednoznačne zhodnúť, či je ríša Šambala, ktorá sa spomína v starých textoch miestom skutočným, alebo sa jedná o nefyzickú oblasť, prípadne stav mysle. Vieme ale napríklad, že hľadaním Šambaly boli posadnutí aj Adolf Hitler, či Joseph Stalin.

Ako možeme vidieť, aj antická Čína nám ponúka množstvo zaujimavostí. Podobne, ako mnohé iné staré civilizácie, aj v Číne môžeme nájsť množstvo zaujímavých tém na hlbšie zamyslenie sa nad históriou ľudstva na planéte Zem.

(nahlásiť nefunkčné video)


 Administrátorska časť
Administrátorske meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

 Anketa
Myslíte si, že celý svet je ovládaný bohatými a vplyvnými ľuďmi ?

Áno

Nie


 Meditačné rádio
Spustiť rádio

Converted to v7 by WhoCare
Fenix by: PHP-Fusion Themes4,301,362 návštev
© 2007 - 2016 Mysteria.sk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.