ÚvodČlánkyFotogalériaVyhľadávanieNovember 28 2020 03:12:33  
 Navigácia
Č L Á N K Y-->
- UFO
- UFO na Slovensku
- Vesmír
- Súčasná spoločnosť a história
- Historické civilizácie a kultúry
- Záhadné miesta na Zemi
- Známe osobnosti
- Posmrtný život
- Záhadné bytosti
- Nevysvetliteľné udalosti
- Nezodpovedané otázky
- Otázky a odpovede

--------------------------------------
U Ž I T O Č N É-->
-Hľadaj na stránke
-RSS odber noviniek
-Naše diskusné fórum

--------------------------------------
K O N T A K T Y-->
-Pre majiteľov stránok
-Ochrana osobných údajov
-Podmienky šírenia obsahu
-Spolupracujeme
-Mysteria.sk na facebooku
-UFO kluby na Slovensku

 Reklama
www.foto-kosice.sk

Svadobný fotograf pre Košice a Východ

 Hierarchia článkov
Články - úvod » Historické civilizácie a kultúry » Sumeri

  Sumeri
Tento článok je zaradený do kategórie: N
(Pozrite si: podmienky šírenia obsahu)

Historické civilizácie a kultúry – Sumeri

Hoci mnohé indície naznačujú niečo iné, oficiálne učebnice dejepisu označujú práve Sumerskú civilizáciu za prvú rozvinutú civilizáciu na svete a za kolísku ľudstva medzi riekami Eufrad a Tigris.

Vznik a história

Prvým mestom vôbec, ktorým sa začala písať história Sumerskej civilizácie bolo mesto Eridu. Historici predpokladajú, že Sumerská civilizácia vznikla sformovaním domorodých kmeňov, ktoré si hovorili Ubaidovia. Presný dátum, kedy sa tak stalo nie je známy, predpokladá sa však, že sa tak mohlo stať niekedy medzi rokmi 5200PNL až 4500PNL. Zaujímavosťou však je, že Sumerské legendy hovoria o tom, že ich civilizácia bola "prinesená" na tento svet do mesta Eridu bohom Enki, čo neskôr viacerých ľudí podnietilo k tomu, že Sumeri (aj vďaka svojim vyspelým technológiám) sú potomkovia mimozemskej civilizácie. Táto teória samozrejme ostáva len v konšpiračnej rovine, ale budeme sa jej okrajovo venovať v závere článku.

Podobne, ako tomu bolo u Keltov, ani Sumeri si nevymysleli pomenovanie "Sumeri" sami. Toto pomenovanie prvý krát použila až Akkádská civilizácia. Sumeri samých seba nazývali "sag-gi-ga", čo v preklade znamená, "ľudia s čiernou hlavou" a územie, na ktorom sa ich civilizácia rozprestierala pomenovali "ki-en-gir", čiže v preklade "miesto civilizovaných pánov".

V prvých rokoch svojej existencie bola Sumerská civilizácia rozdelená na niekoľko nezávislých mestských štátov, ktorých hranice označovali kamenné stĺpy. Každý mestský štát bol vybudovaný okolo chrámu, ktorý bol zasvätený svojmu patrónovi, niektorému z bohov alebo bohýň. Mestu vládol buď kráľ, alebo kňaz, ktorý musel prísne dodržiavať všetky mestské rituály. Medzi najznámejšie mestá patrili Eridu, Kish, Lagash, Ur alebo Uruk. Postupne ako tieto mestá rástli, viedli medzi sebou takmer tisícročné nepretržité boje o pitnú vodu, územia a dane.

Zoznam sumerských panovníkov je pomerne dlhý, avšak historici sa domnievajú, že mnoho panovníkov, ktorí sú v ňom uvedení v skutočnosti nemuselo reálne existovať a majú len mytologický pôvod. Prvým panovníkom, ktorého historický pôvod sa skutočne podarilo aj hodnoverne overiť bol Enmebaragesi, panovník mesta Kish a spoločne s ním aj Gilgamesh, ktorý bol vládcom mesta Uruk. Za zmienku tiež stojí, že v celom zozname sa nachádza len jedna žena, Kug-Baba, z tretej dinastie Kish. Ako už bolo spomenuté, historici predpokladajú, že veľké množstvo vládcov, ktorí sa spomínajú v Sumerskej histórii bolo pravdepodobne mýtického pôvodu. Aj napriek tomu, že vieme toho o Sumerskej civilizácii pomerne veľa (aj vďaka tomu, že sa nám podarilo rozlúštiť ich písmo a jazyk), nedá sa hodnoverne preukázať skutočná existencia niektorých panovníkov. Mnohí sú totiž opisovaní ako polo-bohovia, alebo bohovia, z ktorých sa neskôr stávajú legendárne postavy. Aj preto ich odborníci zaraďujú skôr do mytológie, ako do reálneho života.

Prvé písmo

Sumerom sa pripisuje aj vznik písma, ktoré dnes poznáme pod názvom "klinové písmo" a je to vôbec prvá forma písomného vyjadrovania. Vzniklo niekedy okolo roku 3400PNL a postupom času sa čoraz viac zjednodušovalo. Tento typ písma sa používal v Mezopotámii takmer 3000 rokov a neskôr ho používali aj iné civilizácie, napríklad Akádi, Elamci, Chetiti, Asyrýjci alebo napríklad aj starí Peržania.

Písali na hlinené tabule, do ktorých boli znaky vyrývané v zvislých stĺpcoch zaostrenými hrubými a tvrdými steblami trstiny. Písalo sa zľava doprava, podobne, ako v dnešnom type (latinského) písma. Do hlinených tabúľ sa písmo vpisovalo ešte keď boli mäkké. Potom sa hlina vypálila v tehlárskej peci a stvrdla. Tabule s písmom tak boli v tomto stave pomerne trvácne, ale v prípade potreby sa dali jednoducho recyklovať. Sumérske písmo bolo veľmi jednoduché, ale zároveň veľmi výstižné, pretože väčšina slov mala slabičný, aj vizuálny (obrázkový) význam, zatiaľčo dnešný typ písma má len slabičný význam a my si musíme predstaviť (respektíve zapamätať), čo to slovo znamená, alebo znázorňuje. Tento systém sa (hoci už len sčasti) zachoval v Japonskom alebo v Čínskom písme, kde niektoré znaky ešte dodnes znázorňujú okrem slova, aj nejaký obraz. Sumerské písmo pôvodne obsahovalo približne 1000 unikátnych znakov, ale neskôr bolo zjednodušené na asi 600 znakov.

Každodenný život

Hoci boli Sumeri veľmi starou civilizáciou, boli veľmi vyspelí prakticky vo všetkých smeroch. Pestovali predovšetkým jačmeň, pšenicu, redkvičku, cibuľu, cesnak, šalát, pór a horčicu a chovali najznámejšie domáce zvierata, ako ovce, kozy, dobytok a ošípané a lovili ryby a vtáky. Ich poľnohospodárstvo bolo založené predovšetkým na dômyselnom zavlažovacom systéme. Tento systém kanálov potreboval častú a náročnú údržbu. Túto však vykonávali výhradne ľudia z nižších vrstiev populácie. V spoločnosti takmer každý pracoval. Buď pre vlastnú potrebu, alebo aj za účelom zisku. Tým, že Sumeri poznali peniaze, ako základné platidlo, mohli predávať svoje služby podobne, ako je tomu dnes. Veľmi obľúbenými boli preto remeslá, ako sú napríklad hrnčiari, kamenári, tehlári, kováči, pastieri, rybári a podobne.

Sumerom vďačíme aj za vynájdenie kolesa. Prvé kolesá boli z dreva a používali sa prevažne na prepravné vozíky a podobne. Neskôr sa však táto technológia zdokonalila, kolesá sa začali vyrábať aj z kovu a dreva a používali sa aj v armáde. Sumeri boli vynikajúci obchodníci. V epose o Gilgamešovi sa spomínajú obchodné výpravy do ďalekých krajín. Vysoko cenenou surovinou bolo predovšetkým drevo, ktoré bolo v Mezopotámii veľkou raritou. Sumeri poznali aj otroctvo, hoci to nebolo hlavnou hybnou silou ekonomiky. Otrokmi boli predovšetkým ženy, ktoré pracovali väčšinou ako tkáčky, prípadne v lisoch, či mlynoch.

Sumerská spoločnosť bola rozdelená do troch vrstiev. Vrchnu, teda najbohatšiu vrstvu tvorili panovníci, šľachtici, kňazi a bojovníci. Stredná vrstva bola najviac rozšírená a sem patrili obchodníci, remeselníci, farmári a slobodní občania. Spodnú vrstvu napokon tvorili otroci, ktorí neboli dostatočne šikovní na to, aby sa postarali sami o seba. V počiatkoch sumerskej civilizácie vlastnilo až 90% obyvateľstva svoju vlastnú pôdu, ktorá ich živila. Neskôr sa však z tohto štandardu začali pomaly vymykať kňazi, ktorí si mohli vďaka svojim obrovským príjimom dovoliť od obyčajných ľudí odkúpiť toľko pôdy, koľko len chceli. Najímali si chudobných, alebo otrokov, ktorí na ich pozemkoch potom pracovali.

Bežní ľudia nemali takmer žiadnu silu alebo právomoc, zatiaľ čo králi, ktorí boli spomedzi obyčajných ľudí zvolení priamou voľbou, sa stali monarchami. Každý monarcha bol považovaný za "vykonávateľa božích nariadení". Bolo ich náboženskou povinnosťou prijať zákony bohov a podľa nich vykonávať svoju vládu. Obyčajní ľudia museli monarchom platiť dane, buď vo forme peňazí, alebo časti svojej úrody, ktorá bola neskôr buď predaná, alebo sa použila na zásobovanie armády jedlom.

Ženy mali v spoločnosti menejcenné postavenie. Muž bol u Sumerov vnímaný ako silnejší jedinec a dominancia mužov nad ženami bola zakotvená aj v zákone. Ak manžel zomrel, žena automaticky prešla pod kontrolu buď jej bývalého manžela, otca alebo brata. Ženy nemali zo zákona právo na žiadnu ochranu, alebo útočisko. V prípade, že vznikol vojenský konflikt, vojaci chránili prevažne mužov a deti (ale len chlapcov). V dnešnej spoločnosti je to prevažne naopak. Ak sa žena vyspala s iným mužom, než s tým, s ktorým žila vo zväzku, jej manžel mal právo ju beztrestne zabiť. Ak sa nejaký muž vyspal so ženou, ktorá patrila niekomu ako otrok, takýto muž musel zaplatiť jej majiteľovi 5 šekelov striebra (šekel – hebrejská jednotka váhy).

Nadradenie muža nad ženou sa prejavovalo aj vo vzdelaní. Žena totiž nemala právo na vzdelanie a všetci žiaci mohli byť len muži. Ako školy slúžili chrámy, kde prebiehalo vyučovanie. Spočiatku to bolo zadarmo a školy slúžili pre všetkých. Neskôr však do škôl príjimali len deti bohatých šľachticov, ktorí platili veľké peniaze za štúdium svojich potomkov. Štúdium však bolo veľmi náročnou úlohou. Vyučovalo sa prakticky celý deň, od východu až do západu slnka. Teória sa však učila len zriedkavo a celé štúdium bolo zamerané na praktickú časť. Žiaci sa učili prevažne čítať, písať a počítať, pričom známkovanie neexistovalo. Ich nedostatky alebo nesplnené úlohy boli trestané bitkou palicou, alebo prútmi.

Hammurabiho zákonník

Spomedzi všetkých sumerských vynálezov, je asi najtrvácnejším práve vynájdenie práva a zákona. Hoci mali takmer všetky kultúry isté normy fungovania, zákon je nesporne fenoménom v tejto oblasti. Zákon je písanou formou riešenia všetkých opatrení a konfliktov. A práve s takouto formou písaných zákonov prišiel ako prvý kráľ Hammurabi. Ten bol síce Babylónsky kráľ, ale pojem Babylónska ríša je odvodený od mesta Babylón a používa sa ako termín čisto geograficky, a to aj pre obdobia, kedy žiaden Babylón ani Babylónska ríša neexistovala. V skutočnosti je to pomenovanie pre oblasť, ktorú tvorila severná časť Sumerov a južná časť Sumerov (ktorí si hovorili aj Akádci). Spojením týchto dvoch oblastí spoločne s ďalšími menšími kultúrami vznikla tzv. Babylónska ríša. Ak sa však bavíme o Babylónčanoch, stále sa jedná len o jednu veľkú ríšu, ktorá vznikla spojením viacerých menších kultúr sumerského pôvodu do jedného celku, ktorého hlavným mestom sa stal Babylon. Jednalo sa však stále o pôvodné sumerské obyvateľstvo.

Kráľ Hammurabi sa zapísal do histórie predovšetkým skompletizovaním svojej zbierky zákonov. Bol to súhrn už existujúcich zákonov, ktoré pozmenil a vydal v jednom celku, v písanej a nemennej forme. Zákonník obsahoval celkom 282 predpisov, ktoré sa týkali rôznych aspektov života vrátane rodinných práv, obchodu, otroctva, daní, poplatkov, miezd a podobne. Tento zákonník nám prezrádza veľa o tamojšej kultúre a spoločnosti. Celý zákonník je napísaný na dva metre vysokej kamennej tabuli. V úvode zákonníka je zobrazené, ako kráľovi tieto zákony dáva tamojší boh slnka – Shamash. Zákony však nie sú rovnaké pre bohatých a chudobných, ale chudobní v nich majú právo na akýsi spôsob ochrany pred tyraniou silných. Hammurabi ako prvý priniesol spravodlivosť medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva a je známy svojim výrokom – "oko za oko, zub za zub".

Náboženstvo a mytológia

Je ťažké definovať sumerské náboženstvo ako celok, pretože to veľmi záviselo od doby a od miesta v ríši. Takmer každé mesto malo svoj vlastný typ a štýl mytológie a teológie. V globále môžeme povedať, že Sumeri vyznávali henoteizmus. Henoteizmus je viera v jedného boha, ktorá však nepopiera existenciu iných bohov. Sumeri uctievali boha menom An ako svojho hlavného boha. Slovo "an" znamenalo v sumerskom jazyku "nebo" alebo "oblohu". Jeho blízki príbuzní boli Enki, Enlil a Inana. Okrem nich však existovali stovky menších bôžikov, z ktorých bola väčšina akýmisi "patrónmi" istého konkrétneho mesta. Sumeri verili, že bohovia stvorili ľudí z hliny, na to, aby im slúžili. Bohovia často prezentovali svoju silu a hnev rôznymi prírodnými katastrofami, a to napríklad zemetraseniami alebo búrkami. Sumerské náboženstvo zanechalo svoje stopy v podstate na celom strednom východe, a to nie len kvôli ich chrámom, ale predovšetkým v literatúre, ktorá mala obrovský vplyv najmä na islamistickú kultúru.

Stvorenie sveta a alternatívna história ľudstva

Ako bolo spomenuté v úvode článku, veľmi zaujímavé príbehy obsahuje sumerská verzia o stvorení sveta a o pôvode ľudstva. Takzvaný sumerský "zoznam kráľov" totiž obsahuje vládcov, ktorí panovali na Zemi, a to po dobu vyše 400 000 rokov. V sumerských textoch sa spomínajú bohovia Annunaki, ktorí prišli na Zem, aby vytvorili ľudskú rasu niekedy v období veľkej potopy. V historkách môžeme nájsť aj príbeh o veľkej potope, o ktorom rozpráva “otec ľudí“ Utnapišti. Rovnako ako v biblickom Noeho príbehu, Utnapišti buduje archu, na ktorú berie ľudí i zvieratá. Keď chce zistiť, či už vody klesli a objavila sa pevnina, vypúšťa z archy holuba. Podľa niektorých zdrojov, títo bohovia pochádzajú z planéty zvanej Nibiru (neskôr u Babylónčanov Marduk). Sumeri tvrdili, že bohovia prišli na Zem hľadať zlato. Texty hovoria o tom, že bohovia získavali zlato dávno predtým, ako sa na planéte objavili ľudia. Na jednej z tabuliek je opísané, ako k tomu došlo. Vajíčko opice bolo oplodnené bohom menom Enki. Oplodnené vajíčko potom umiestnili do lona bohyne matky Nimursag. Bytosti zrodené takýmto spôsobom, žiaľ, mali veľa chýb, ako neplodnosť, choroby pečene a obličiek a tak ďalej. Ïalšie experimenty však už boli úspešné a prvú vydarenú sériu ľudí pomenovali Adamu. Medzi hlinenými tabuľkami je rytina predstavujúca boha Enki a bohyňu Ninki, ktorí držia na kolenách prvého človeka.

Hoci boli tieto príbehy odborníkmi zaradené medzi mytologické, otázkou ostáva, odkiaľ mali v onej dobe Sumeri tak obrovské poznatky z oblasti astronómie. Ukazuje sa napríklad, že pred šesťtisíc rokmi Sumeri vedeli, že Zem je guľatá a krúti sa okolo Slnka. Nebo rozdelili na dvanásť znamení zverokruhu. Vedeli, ako sú umiestnené všetky planéty v našej slnečnej sústave a poznali čas ich obehu a dokonca aj farbu niektorých z nich. Ako k tomu dospeli, keď Urán bol objavený až v roku 1782 (keď sa podarilo skonštruovať dostatočne ostré sklá), Neptún v roku 1846 a Pluto dokonca až v roku 1930 ? Zaujímavým je taktiež aj tento starý sumerský reliéf, ktorý podľa sumerov zobrazuje boha Ninurta, ako prechádza hviezdnou bránou. Z obrazca je zjavné, že osoba na ňom prstom stláča niečo na stene. Rovnako si môžeme všimnúť zápästie jeho ľavej ruky, na ktorom sú vyzobrazené pravdepodobné náramkové hodinky (ktoré však v tej dobe ani zďaleka nepoznali). Emblém na jeho krku je podobný tomu, ktorý používali templárski rytieri. Okrem toho sa však zachovalo veľké množstvo rôznych nákresov a reliéfov, ktoré zobrazujú záhadné lietajúce objekty, alebo predmety, ktoré sa vymykajú vtedajšej kultúre a vtedajšej technickej vyspelosti.

Sumerská civilizácia nám teda zanechala množstvo zaujímavých poznatkov, ale aj množstvo nezodpovedaných otázok. Ako Sumeri žili poznáme vďaka mnohým zachovaným fragmentom z ich života celkom dokonale. Odkiaľ však čerpali svoje informácie, odkiaľ mali tak detailné poznatky o vesmíre a či sú ich príbehy pravdivé však ostáva aj naďalej záhadou.

(nahlásiť nefunkčné video)


 Administrátorska časť
Administrátorske meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

 Anketa
Myslíte si, že celý svet je ovládaný bohatými a vplyvnými ľuďmi ?

Áno

Nie


 Meditačné rádio
Spustiť rádio

Converted to v7 by WhoCare
Fenix by: PHP-Fusion Themes4,293,719 návštev
© 2007 - 2016 Mysteria.sk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.