ÚvodČlánkyFotogalériaVyhľadávanieDecember 04 2020 12:06:21  
 Navigácia
Č L Á N K Y-->
- UFO
- UFO na Slovensku
- Vesmír
- Súčasná spoločnosť a história
- Historické civilizácie a kultúry
- Záhadné miesta na Zemi
- Známe osobnosti
- Posmrtný život
- Záhadné bytosti
- Nevysvetliteľné udalosti
- Nezodpovedané otázky
- Otázky a odpovede

--------------------------------------
U Ž I T O Č N É-->
-Hľadaj na stránke
-RSS odber noviniek
-Naše diskusné fórum

--------------------------------------
K O N T A K T Y-->
-Pre majiteľov stránok
-Ochrana osobných údajov
-Podmienky šírenia obsahu
-Spolupracujeme
-Mysteria.sk na facebooku
-UFO kluby na Slovensku

 Reklama
www.foto-kosice.sk

Svadobný fotograf pre Košice a Východ

 Hierarchia článkov
Články - úvod » Historické civilizácie a kultúry » Staroveký Egypt

  Staroveký Egypt
Tento článok je zaradený do kategórie: N
(Pozrite si: podmienky šírenia obsahu)

Historické civilizácie a kultúry – staroveký Egypt

Antický Egypt je určite jedna z najfascinujúcejších civilizácii, ktoré kedy existovali. Dokonca dodnes je spôsob, akým je moderný Egypt prepojený so svojimi predkami priam ohromný. Napísať príručku, alebo sprievodcu všetkými oblasťami starovekého Egyptu by stálo množstvo času a určite by z toho bola minimálne jedna celá kniha, avšak skúsime čitateľom priniesť aspoň hlavné aspekty každodenného života v starovekom Egypte.

Každodenný život

Bežný život v antickom Egypte bol trochu odlišný, ako si ho možno väčšina z nás predstavuje. Relikvie nájdené pri archeologických vykopávkach, maľby a fresky celkom dôveryhodne vyzobrazovali život v tamojšom Egypte, ktorý v skutočnosti nebol príliš odlišný tomu dnešnému. V Egypte boli najdôležitejšie hlavne tri veci – Polyteistické náboženstvo, faraón a dôležitosť rodiny. Práve rodinný život v Egypte začínal pomerne skoro a muži so ženami uzatvárali manželský zväzok často ešte vo veľmi mladom veku. Hoci je známych aj niekoľko prípadov rozvodov, boli tieto v Egypte veľmi ojedinelé. Manželstvá boli prevažne polygamné, a to hlavne vo vyšších vrstvách spoločnosti, kde mali muži viacero žien. Deti hrali v manželstve veľmi dôležitú úlohu a boli považované za samotný dar od bohov.

Čo sa postavenia žien v spoločnosti týka, je všeobecne rozšírená veľmi mylná predstava, že ženy v Egypte boli považované za menejcenných obyvateľov. Pravdou je skôr opak. Ženy mali dovolené mať vlastné vlastníctvo, svedčiť pred súdom alebo viesť vlastné podnikanie. Rovnako musíme spomenúť, že hneď viacero žien v histórii vládlo Egyptu ako kráľovné. Záležalo však na pôvode žien, ale aj na kraji, v ktorom sa narodili. Zatiaľčo v niektorých oblastiach mali ženy rovnoprávne postavenie, boli aj oblasti, kde mali ženy úlohu iba sa starať o domácnosť a o deti.

Každodenný život Egypťanov bol tiež úzko spätý s rôznymi bohmi, či menšími bôžikmi, ktorí vládli egyptskej mytológii. Bolo bežné, že sa v obci, či v meste uctievalo hneď niekoľko bohov, ale väčšie mestá zvykli mať zvoleného jedného z bohov ako „ochrancu“, ktorého následne obyvatelia mesta aj uctievali. Kostoly a kostolíky sú rozstrúsené v podstate po celom území Egypta, vierohodne pritom zobrazujúc náboženstvo, ktoré zahŕňalo rôzne obrady a rituály.

Život roľníkov, ako obyvateľov nižších tried nebol v Egypte práve najružovejší. Väčšina z nich si zabezpečovala svoje prežitie prácami na poliach a hospodárskych statkoch. Obilie a pšenica boli hlavnými poľnohospodárskymi surovinami v Egypte a práve Egypťanom vďačíme za vynález prvého pluhu na oranie zeme. Kúpiť mäso alebo chovať zviera na mäso si mohli dovoliť len obyvatelia vyšších tried. Spodné triedy a roľníci teda zvyčajne konzumovali len pokrmy z cesta alebo vyradené ovocie. K tomu prispieval aj dosť prísny daňový systém, ktorý ešte viac zbedačoval chudobu a prehåboval rozdiely medzi jednotlivými vrstvami.

Otroctvo v starovekom Egypte síce existovalo, ale aj dnešná moderná veda sa v tomto prípade rozchádza v názore. Jedna skupina odborníkov presadzuje názor, že otroci v Egypte v podstate plnili aj úlohu sluhov, čiže akoby nejakých „lokajov“ v domácnostiach bohatých rodín. Iný názor zase tvrdí, že otroci nemali žiadne práva a vykonávali tú najťažšiu a najpodradnejšiu prácu bez nároku na odmenu. Z tejto teórie tiež vychádza predpoklad, že i pyramídy na území Egypta boli stavané prevažne otrokmi.

Egyptské kráľovné

Kráľovné boli poväčšine zatienené ich slávnejšími manželmi, no poniektoré kráľovné majú aj svoju vlastnú a celkom zaujímavú históriu. Asi najznámejšou Egyptskou kráľovnou je kráľovná Kleopatra, ktorá je známa aj ako posledná faraónka Egypta predtým, ako si ho podmanili agresívne Rímske vojská. Trón zdedila po svojom zosnulom otcovi vo veku 18 rokov, spolu so svojim o 6 rokov mladším bratom, za ktorého sa neskôr vydala. Avšak predpokladá sa, že táto svadba bola len za účelom naplnenia akejsi Egyptskej tradície. Kleopatra bola známa svojou inteligenciou a chytrosťou. Tiež nie je žiadnym tajomstvom, že Kleopatra bola neskôr milenkou známych vojvodcov Júlia Cézara a Markusa Antoniusa.

Ďalšou nemenej známou kráľovnou bola kráľovná Nefertiti, manželka kráľa Akhenatena, ktorá sa preslávila predovšetkým svojou krásou a mohutným poprsím. Predpokladá sa, že Nefertiti bola vedúcou osobnosťou Egypta počas vlády jej manžela. Múmia kráľovnej Nefertiti sa dodnes nenašla, hoci sa podarilo nájsť jej osobné šperky a pečate.

Egyptskí faraóni

Faraóni v Egypte boli jednak akýmisi náboženskými ikonami, tak aj panovníkmi a vodcami národa. Boli volení na dobu neručitú, čiže až do svojej smrti. Počas 3000-ročného obdobia starovekého Egypta sa vo viac ako 30 dynastiách vystriedalo niečo cez 170 faraónov. Trón sa dedil predovšetkým z otca na syna, ale mnohokrát bola táto reťaz prerušená vraždami, či záhadnými zmiznutiami faraónov. Zakaždým, ako sa k trónu dostali dediči a potomkovia inej rodiny, začala sa nová Egyptská dynastia. Prvým Egyptským faraónom bol podľa všetkého kráľ Aha, no niektoré zdroje tvrdia, že ním bol kráľ Menes. Nakoľko sa z prvej Egyptskej dynastie nezachovalo príliš veľa záznamov, tento fakt nie je možné s určitosťou určiť.

Asi najznámejším Egyptským faraónom je Tutanchamon, často označovaný aj ako kráľ Tut. Záhadná smrť tohto chlapca zaujíma moderný svet už od čias objavenia jeho hrobky v roku 1922. V čase svojej smrti mal len 18 rokov a na základe doposiaľ zozbieraných dôkazov sa špekuluje, že s jeho záhadnou smrťou môžu mať niečo dočinenia jeho manželka a starý otec.

Za „najplodnejšieho“ faraóna je zase označovaný kráľ Ramses II. Počas svojho 67-ročného panovania nad Egyptom dotiahol všetko až na vrchol. Počas svojej vlády splodil vyše sto detí s viac ako tuctom žien a preslávil sa tiež budovaním veľkého počtu kostolov, chrámov a sôch po celom Egypte.

Egyptskí bohovia

Mocný Egyptský národ je vedený faraónmi a faraóni sedia na tróne z vôle bohov – to bola hlavná ideológia Egyptského národa. S výnimkou krátkeho úseku pod vládnou faraóna Akhenatena, ktorý sa neúspešne snažil nastoliť vládu jediného boha, celý Egyptský národ uctieval viacero rôznych bohov a bôžikov. Egyptská mytológia je tak dômyselná, že väčšina bohov a bôžikov dokonca tvorí svoju vlastnú rodinu. Počas 3000-ročnej existencie starovekého Egypta vznikol veľmi spletitý systém rôznych bohov a bohýň, ktoré mali medzi sebou deti, tie mali vlastné deti a tak ďalej. Menovitý zoznam všetkých Egyptských bohov by bol veľmi dlhý, a tak si priblížime len niektorých, najznámejších bohov.

Amon

Amón bol bohom mesta Théby, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov a vodca faraónov. Bol jedným z najvyšších Egyptských bohov a v dobách Novej ríše, keď boli Théby hlavným mestom Egypta, bol vôbec najvyšším egyptským bohom. Reprezentoval vietor, plodnosť a tajomstvo.

Hórus

Horus, je staroveký boh egyptského panteónu, ktorý bol spodobovaný ako sokol alebo muž so sokoliou hlavou. Horov kult pretrval s viacerými zmenami počas celých staroegyptských dejín a hral významnú úlohu v egyptskom náboženstve, obzvlášť v kulte faraónov. Hórus vystupuje v kráľovskom mýte ako ten, kto porazí zosobnenie síl chaosu, Sutecha, a nastolí v Egypte poriadok. Hórus je v Egyptskej mytológii považovaný za boha Slnka a sily.

Sutech

V Egyptskej mytológii bol Sutech bohom púšte, jedného z dvoch najvýznamnejších prírodných prostredí v Egypte. Bol však spájaný aj s vojnou, silou a búrkou. Egypťania verili, že v minulosti nastala bitka dvoch bohov, a to Sutecha s Horusom. V tomto kozmickom konflikte vraj Hórus porazil sutecha, ale prišiel o jedno oko.

Usir

Usir bola staroegyptská bohyňa mágie, plodnosti, posmrtného života a vegetácie. Je jednou z najstarších bohýň v Egypte, o ktorých máme záznamy a pravdepodobne bola uctievaná už v predhistorických časoch. Spočiatku bola iba bezvýznamnou bohyňou uznávanou najmä v Busiride, kde zosobňovala moc zeme a vegetácie. Okolo roku 2400 pred Kr., kedy sa jej meno objavuje v Textoch pyramíd, bola Usir už rozšírenou bohyňou. Od týchto čias bola Usír v Egypte uctievaná až do potlačenia pohanských náboženstiev v kresťanskej dobe a počas helenizmu jej kult presiahol svojim významom hranice Egypta.

Anup

Anup je staroegyptský boh zobrazovaný ako muž so šakalou hlavou alebo ako šakal ovenčený stuhami a držiaci bič v záhybe svojej laby a vládca podsvetia. Modlitby k Anupovi sa našli vyryté do väčšiny staroegyptských hrobov. V Pyramídových textoch je stotožňovaný z Okom Horovým a je zároveň sprievodcom zosnulých a strážcom mŕtvych.

 Administrátorska časť
Administrátorske meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

 Anketa
Myslíte si, že celý svet je ovládaný bohatými a vplyvnými ľuďmi ?

Áno

Nie


 Meditačné rádio
Spustiť rádio

Converted to v7 by WhoCare
Fenix by: PHP-Fusion Themes4,301,330 návštev
© 2007 - 2016 Mysteria.sk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.