ÚvodČlánkyFotogalériaVyhľadávanieOktóber 26 2020 05:59:19  
 Navigácia
Č L Á N K Y-->
- UFO
- UFO na Slovensku
- Vesmír
- Súčasná spoločnosť a história
- Historické civilizácie a kultúry
- Záhadné miesta na Zemi
- Známe osobnosti
- Posmrtný život
- Záhadné bytosti
- Nevysvetliteľné udalosti
- Nezodpovedané otázky
- Otázky a odpovede

--------------------------------------
U Ž I T O Č N É-->
-Hľadaj na stránke
-RSS odber noviniek
-Naše diskusné fórum

--------------------------------------
K O N T A K T Y-->
-Pre majiteľov stránok
-Ochrana osobných údajov
-Podmienky šírenia obsahu
-Spolupracujeme
-Mysteria.sk na facebooku
-UFO kluby na Slovensku

 Reklama
www.foto-kosice.sk

Svadobný fotograf pre Košice a Východ

 Hierarchia článkov
Články - úvod » Nezodpovedané otázky » Mechanizmus z Antikythery

  Mechanizmus z Antikythery
Tento článok je zaradený do kategórie: N
(Pozrite si: podmienky šírenia obsahu)

Mechanizmus z Antikythery

V roku 1901 vytiahli potápači pracujúci na pobreží ostrova Antikythera z vody viac ako 2000 rokov starý mechanizmus. Dodnes nie je s určitosťou isté, na čo slúžil, ale predpokladá sa, že bol súčasťou väčšieho stroja, ktorý slúžil na sledovanie pozícií hviezd a planét.

Už z jeho vzhľadu a zo vzhľadu ostatných komponentov je jasné, že išlo o precízny mechanizmus a dá sa predpokladať, ako približne vyzeral. Skladá sa z viacerých číselníkov a ďalších niekoľko presne usporiadaných ozubených koliesok. Svojou konštrukciou dosť pripomína hodiny vyrábané niekedy v období 18-tého storočia. Celkovo sa zachovalo asi 20 fragmentov prístroja.

Doposiaľ nie je známy žiadny prístroj alebo mechanizmus, ktorý by pripomínal tento. Nič podobné sa nikdy nikde nenašlo. Nič, s čím by sme ho mohli porovnať sa nespomína v žiadnych antických textoch, ani knihách. Práve naopak. Z toho, čo o Helenistickom období vieme, by vlastne takýto mechanizmus ani nemal existovať. Väčšina Gréckych zariadení onej doby, ktoré sa spomínajú v zachovanej literatúre síce mala matematickú presnosť a dôvtip, ale ich konštrukcia a technické prevedenie bolo skôr primitívne, ako zložité. Tento prístroj je iný. Ozubené prevody Gréci používali len veľmi zriedkavo, a to napríklad pri vodných mlynoch. Dokonca i to najvyspelejšie mechanické zariadenie, ktoré opisujú vo svojich dielach Heron Alexandrijský alebo Vitruvius používa len primitívne ozubené prevody. Niektorí to argumentujú tým, že ak Gréci poznali princíp ozubených prevodov, nebol by pre nich problém zostrojiť aj takéto zariadenie. Ale z fragmentov, ktoré sú uložené v Národnom múzeu je jasné, že hoci strojcami tohto mechanizmu sú Gréci, technológia a jeho prevedenie je akoby prevzatá z modernejších prístrojov.

Môžeme s určitosťou tvrdiť, že prístroj je antický ? Ak áno, na čo slúžil ? Čo nám môže prezradiť o antickej technológii a o jej ďalšom vývoji ? Na overenie skutočného veku prístroja sa žiada povedať aj to, ako a kde bol nájdený. Už v roku 1900 sa na pobreží Gréckeho ostrova Antikythera konali potápačské tréningy. V håbke asi 60 metrov našli vrak antickej lode. Za pomoci Gréckych archeológov bola loď preskúmaná a našlo sa v nej množstvo broznových a mramorových sošiek, ako aj niekoľko ďalších predmetov. Avšak kvôli vysokej rizikovosti potápania bez moderného vybavenia, výskum oblasti v roku 1901 pozastavili. O osem mesiacov neskôr archeológ Národného múzea Valerios StaÎs skúmal niektoré zvápenatené hrudy bronzu, o ktorých sa predpokladalo, že sú to odlomené časti sôch, keď zrazu medzi nimi objavil fragmenty mechanizmu.

Predpokladá sa, že vrak lode pochádza z prvého storočia PNL, a to vzhľadom na odhadnutý vek predmetov z lode, či už keramiky, alebo sošiek. Podľa presnejších odhadov by to mohol byť rok 65 PNL (+/- 15 rokov). Predmety pochádzali z ostrovov Rodos a Cos, čiže sa predpokladá, že loď sa potopila, keď ich prevážala do Ríma.

Prvá vec, ktorá StaÎsovi padla do oka, bol zhrdzavený kus cedule, na ktorom boli napísané nejaké písmená. Expert na epigrafiu Benjamin Dean Meritt tvrdí, že je to typ písma, ktorý sa používal v prvom storočí PNL, a teda by nemal byť vyrobený pred rokom 100 PNL. Ďalšími faktami, ktoré podporujú teóriu o jeho veku sú astronomické pojmy, ktoré na ňom boli napísané. Pochádzajú totiž z astronomického kalendára zvaného Parapegma, ktorého autorom bol Geminos, ktorý žil na ostrove Rodos okolo roku 77 PNL.

Hneď po tom, čo boli fragmenty objavené, boli preskúmané v tej dobe najlepšími expertami oného oboru, a tak trvalo istý čas, kým prebehol proces identifikácie a určenia možnej funkcie mechanizmu. Niektoré veci boli jasné už od začiatku. Z pojmov, ktoré na ňom boli napísané bolo jasné, že sa jedná o určitý druh astronomického zariadenia. Prvé názory boli, že sa môže jednať o istý druh navigačného systému, niektorí si myslia, že by mohlo ísť o mini-planetárium, ktoré spomínal Archimedes v jednej zo svojich prác. Nanešťastie boli fragmenty dosť intenzívne skorodované a zvápenatené, a tak sa muselo dosť dlho čakať na precíznu prácu technikov múzea, ktorí predmety čistili. Až neskôr sa prišlo na to, že celý mechanizmus pravdepodobne držala pokope drevená konštrukcia, ktorá sa samozrejme po tak dlhej dobe vo vode rozpadla. Čo to teda je ? Experti stoja pred ťažkou skúškou. Sú tri spôsoby, ako to zistiť. Prvý, ak by sme poznali detailnú konštrukciu mechanizmu, mohli by sme predpokladať, na čo slúžil. Za druhé, ak by sa nám podarilo prečítať a rozlúštiť všetky slová na ňom napísané, vedeli by sme, čo označujú. A za tretie, ak by sme našli niekde v historických záznamoch zmienku o podobnom prístroji, táto analógia by mohla veľmi pomôcť.

Konštrukcia

Ozubené kolečka v mechanizme boli osadené na bronzovej podložke. Vzhľadom na veľkosť rôznych koliesok a počet ozubení sa dá aspoň približne predpokladať, ktoré malo kde svoje miesto. Avšak stále chýba nejaký kompletný náčrt celého zariadenia, pretože ho nemáme celé a nevieme, ako vyzeralo vcelku alebo koľko koliesok a aké rôzne časti nám ešte chýbajú. Celý systém poháňala os, ktorá bola vedená z boku a otáčaná kolieskom s rukoväťou. Po otočení rukoväte a osi sa dalo do pohybu hlavné ozubenie, ktoré bolo prepojené s ďalšou časťou mechanizmu pomocou dvoch ďalších prevodov, z ktorých boli ďalej vyvedené ďalšie osi, ktoré otáčali ostatnými časťami, ako „ciferníkom“ alebo hriadeľom, ktorý pohyboval ukazovateľmi. Zjednodušene, keď sa otáčalo hlavným kolečkom s rukoväťou, všetky ukazovatele sa otáčali rôznym smerom a rôznou rýchlosťou.

Všetky komponenty boli zhotovené z 2mm tenkého bronzu. V mechanizme nebol použitý žiadny iný materiál (okrem dreveného rámu). Všetky ozubené kolieska mali rovnako veľké ozubenie (pod uhlom 60-stupňov), hoci boli rôznej veľkosti. To znamenalo, že v praxi mohlo byť osadené ktorékoľvek kolečko na ktorékoľvek. Podarilo sa zistiť, že celé zariadenie bolo opravované minimálne dva krát. Hriadeľ veľkého kolieska bol po ulomení tavený nanovo a zub na jednom z malých kolečiek bolo dorobený. Celá vonkajšia časť sa skladala z troch „ciferníkov“ s ručičkami a ukazovateľmi. Jeden bol vpredu a dva vzadu. Predný ciferník bol otáčaný najväčším, teda najpomalšie sa otáčajúcim kolečkom. Predpokladá sa, že ukazoval ročnú polohu Slnka vo zverokruhu. Zatiaľ sa podarilo prečítať len niektoré zo slov na ňom napísaných, ale na základe nich sa dá predpokladať, že zobrazujú polohy a konšteláciu niektorých jasných hviezd na oblohe počas roka.

Zadné ciferníky sú oveľa zložitejšie a menej čitateľnejšie. Spodný sa skladá z troch častí. Každá časť má ešte ďalší rýchlo-otáčajúci sa ukazovateľ, niečo podobné, ako sekundová ručička na hodinkách. Na každom z väčších ciferníkov sa nachádzajú čiary, a to každých 6 stupňov. Medzi čiarami sú znázornené čísla a písmená. Horný ciferník je oveľa viac zahustený znakmi a podľa niektorých rozlúštených skratiek by sa mohlo jednať o polohy a rotácie planét, ktoré Gréci poznali (Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter a Saturn).

Čo sa konštrukčných detailov týka, nedá sa nespomenúť neuveriteľná presnosť celého zariadenia. Keď sme odmerali pod mikroskopom presnosť jednotlivých stupňov, zistili sme, že odchýlka na celej stupnici je iba štvrtina stupňa. A ako sa neskôr ukázalo, aj táto odchýlka je urobená schválne. Starý egyptský kalendár totiž nepoznal prechodné roky, a preto bol tento rozdiel kompenzovaný touto štvrtinou. Prístroj bol nájdený so zaseknutou ručičkou, na ktorej bola odchýlka 13“ stupňa. Podľa prepočtov takáto odchýlka môže nastať každých 120 rokov. Z toho odborníci predpokladajú, že ak sa prístrojom odvtedy nehýbalo, posledný krát bol použitý v roku 80 PNL (pretože 200 PNL by bolo vzhľadom na použité písmo priskoro a 40 NL už neskoro).

Na vnútornej strane bočných dvierok sa nachádza (alebo nachádzal) aj akýsi „návod na použitie“. Je však v tak katastrofálnom stave, že nebolo možné a pravdepodobne ani nikdy nebude možné ho znovu zreparovať do pôvodného, alebo aspoň zrozumiteľného stavu. Podarilo sa však dať dokopy aspoň niekoľko slov. Slnko sa tam spomína hneď niekoľkokrát a planéta Venuša raz. Ďalej sú tam spomenuté ukazovatele (pravdepodobne tie na zadnej strane) spolu so súradnicami.

Ak si dáme dokopy všetky doposiaľ zozbierané informácie, možno dôvodne predpokladať, že Mechanizmus z Antikythery je zariadením, ktoré má funkciu silne prepojenú s astronómiou a s polohami hviezd, či planét a používa hviezdne, sydonické a drakonické mesiace. Čo je však zaujímavé, tieto cykly používali len Babylónski astronómovia a do Helenistického sveta sa dostali až neskôr. Podľa použitého písma a výrazov je však tento prístroj vyslovene Grécky. Prístroj bude tým pádom akýmsi proťajškom oveľa známejším Platovým a Archimedovým geometrickým modelom solárneho systému. Je to niečo ako neuveriteľné astronomické hodiny alebo analógový počítač, ktorý za vás urobí nudné a otravné výpočty. Škoda, že nevieme, či prístroj fungoval automaticky, alebo manuálne. Mohol byť ovládaný rukami, ale vzhľadom na jeho konštrukciu je pravdepodobnejšie, že bol napevno namontovaný niekde, možno na nejakej soche a poháňaný vodou, alebo iným spôsobom.

V tejto súvislosti sa ešte žiada spomenúť astronomické počítače krajín Islamistického sveta. Jeden sa nachádza kompletný a funkčný v Oxfordskom múzeu. Ten bol však postavený až v 13. storočí. Vie pracovať a ukazovať viaceré cykly Slnka a Mesiaca. Má do istej miery podobné usporiadanie kolečiek, avšak aj keď bol skonštruovaný až v 13-tom storočí, je oveľa primitivnejší, ako zariadenie z Antikythery.

Astronomické poznatky našich predkov boli úchvatné a tento prístroj bol ich demonštráciou. Prečo ale Grécky prístroj používal Babylónske astronomické cykly a ako je možné, že v žiadnych záznamoch ani literatúre sa o ňom nenachádza jediná zmienka ostáva záhadou.

 Administrátorska časť
Administrátorske meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

 Anketa
Myslíte si, že celý svet je ovládaný bohatými a vplyvnými ľuďmi ?

Áno

Nie


 Meditačné rádio
Spustiť rádio

Converted to v7 by WhoCare
Fenix by: PHP-Fusion Themes4,260,889 návštev
© 2007 - 2016 Mysteria.sk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.