ÚvodČlánkyFotogalériaVyhľadávanieOktóber 23 2020 23:18:35  
 Navigácia
Č L Á N K Y-->
- UFO
- UFO na Slovensku
- Vesmír
- Súčasná spoločnosť a história
- Historické civilizácie a kultúry
- Záhadné miesta na Zemi
- Známe osobnosti
- Posmrtný život
- Záhadné bytosti
- Nevysvetliteľné udalosti
- Nezodpovedané otázky
- Otázky a odpovede

--------------------------------------
U Ž I T O Č N É-->
-Hľadaj na stránke
-RSS odber noviniek
-Naše diskusné fórum

--------------------------------------
K O N T A K T Y-->
-Pre majiteľov stránok
-Ochrana osobných údajov
-Podmienky šírenia obsahu
-Spolupracujeme
-Mysteria.sk na facebooku
-UFO kluby na Slovensku

 Reklama
www.foto-kosice.sk

Svadobný fotograf pre Košice a Východ

 Hierarchia článkov
Články - úvod » Posmrtný život » Poltergeist

  Poltergeist
Tento článok je zaradený do kategórie: V
(Pozrite si: podmienky šírenia obsahu)

Obvyklé projevy

Popisované a zaznamenané projevy poltergeistu jsou velmi rúznorodé. V naprosté většině případú je projev poltergeistu údajně spojen se zvuky, které se bez zjevné příčiny ozývají v napadeném bytě nebo domě. Často jde o klepání, někdy i silné rány a bušení ozývající se z nejrúznějších míst v bytě. Značný počet uvedených jevú se podaří vysvětlit nějakým přirozeným zpúsobem, například rezonancí se sousedními objekty, podzemními odstřely v blízkosti budovy (např. stavba metra). Přesto však zústává určité procento hlášení, které se beze zbytku vysvětlit nepodařilo.
V menším počtu případú je pak projev poltergeistu spojen s fyzickým pohybem předmětú. Někdy údajně dochází k vlastnímu pohybu bez přímého svědectví osob – například majitelé bytu nacházejí po návratu z práce přesunutý nebo povalený nábytek, ve vedlejší místnosti je slyšet třeskot rozbitého skla a po příchodu do místnosti nalezne majitel bytu bez zjevné příčiny rozbitou vázu, lustr atp.

Jsou však zaznamenaná i očitá svědectví nevysvětlitelných pohybú předmětú, kdy svědci oznamují samovolné pády předmětú z poliček nebo krbových říms, ale navíc i případy, kdy jakási neznámá síla vrhá věci po bytě, dochází k vytržení elektrického vedení a jiné. Zústává pochopitelně otázkou, nakolik jsou zmíněná svědectví věrohodná. Poměrně častá jsou i hlášení o anomálním chování elektrických spotřebičú. Údajně často dochází k nevysvětlitelným poruchám, které samy bez opravy mizí. Ze spotřebičú (např. žehlička) vycházejí plameny a následně přivolaný opravář nenalezne žádnou závadu… Existují přitom i hlášení jevú při kterých došlo k přímému fyzickému poškození zdraví člověka – úrazu.Charakteristika a pokusy o vysvětlení

Společným rysem všech hlášených výskytú poltergeistu je fakt, že jev se vykytuje zcela spontánně a v žádném ze zaznamenaných případú údajně nikdy nebyl nalezen úmyslný púvodce jevu. Jsou tedy vyloučeny takové jevy jako prokletí nebo praktiky vúdú, pokud jsme ochotni jejich existenci připustit. Dalším obvyklým pojítkem velké většiny hlášených pozorování je skutečnost, že se v dané lokalitě vyskytuje člověk v pubertálním věku. Proto jsou případy poltergeistu prakticky vždy spojovány přímo s určitou osobou a ne místem, ve kterém k nim dochází. Několikrát byl zaznamenán případ, kdy se postižená rodina přestěhovala do jiného města a projevy poltergeistu ji doprovázely i do nového domova. Naopak zmíněné projevy samovolně zmizely po uplynutí určité doby která bývá spojována s dosažením dospělosti postižené osoby. V oblasti psychotroniky je proto nejčastěji akceptovaným vysvětlením poltegeistu existence dosud neznáme paranormální síly, která se uvolòuje ve spojení s bolestí, nepřátelstvím a hněvem a navenek se projevuje výše popsanými úkazy. V období puberty je mladý člověk nejvíce náchylný k extrémním projevúm a jeho duševní vývoj prochází velmi závažným obdobím. Proto je údajně jev poltegeistu často vázán na pubescenty a jejich psychické projevy v období dospívání.

Děti často v hlavní roli

Mnohá pozorování vedou ke zjištění, že k jevúm známým jako poltergeist nejčastěji dochází v přítomnosti dětí nebo adolescentú. V období dospívání někteří mladí lidé ještě nedokážou plně ovládat své emoce, a tak údajně múže docházet k jejich samovolnému uvolòování projevujícímu se například padáním předmětú bez zjevné příčiny. Navíc jsou dospívající často vystaveni stresu z prožívání dosud neznámých situací či z probíhajících tělesných změn, což podle některých psychologú múže být impulzem k uvolnění nahromaděné energie stejně jako k prudkému návalu vzteku, leknutí nebo záchvatu bolesti. Některé studie uvádějí. Že púvodcem poltergeistu mohou být lidé s epilepsií (záchvatové onemocnění mozku). Jakou úlohu zde asi hraje záhadný lidský mozek? Obvykle jev přetrvává jen několik dní či týdnú. Pokud je prý zpúsobován stresem jisté osoby, s odezněním stresu zmizí. Pak se již nikdy nemusí opakovat.

Zdi jako nahrávací pásky

Další možné vysvětlení je postaveno na úplně jiném základu. Podle něj mohou údajně kamenné zdi v některých případech sloužit jako magnetofonové pásky. Obsahují totiž stejné, nebo přinejmenším velice podobné křemičité částice a železité soli, jaké jsou také v nahrávacích magnetofonových páskách. Extrémně silné zvuky jako například bouchnutí dveří se údajně na tyto „kamenné pásky“ zaznamenávají, a po čase múže dojít k jejich „přehrání“.Enfieldský poltergeist

Příběh enfieldského poltergeista začal večer v púl desáté 31. srpna roku 1977 na severním předměstí Londýna. Tady bydlela v pronajatém domě rozvedená paní Harperová a její tři děti. Když dvě z nich ukládala ke spánku, uslyšela najednou podivný zvuk připomínající šustění. V zápětí na to se těžký prádelník stojící u stěny posunul o púl metru do boku a částečně tak zatarasil východ z ložnice. Paní Harperová ho tedy za pomoci dětí posunula zpátky, ale prádelník se posunul znovu - a už nešel vrátit. Při tom se ze zdi pokoje začalo ozývat hlasité klepání a bouchání. Zoufalé a vystrašené paní Harperové nezbylo nic jiného, než kontaktovat své sousedy a na jejich popud potom zavolat policii. Když policie dorazilo na místo, nic se nedělo. Těsně před ním, než strážci zákona opustili dúm, se ale poltergeist znovu projevil a k údivu všech začal posunovat židlemi v kuchyni. Udivení strážníci se je pokusili vrátit na místo, ale nedokázali s nimi hnout. Nakonec tedy sepsali o celé záležitosti zprávu, udělali několik fotografií a dúm opustili. Během následujícího roku se pak dúm ocitl pod vlivem poltergeista ještě několikrát. Docházelo tu k praskání žárovek, ohýbaní kovových předmětú, přesunúm nábytku a dokonce i ke vzplanutí kouskú papíru a šatstva. Zoufala paní Harperová nakonec celou situaci psychicky nezvládla a rozhodla se odstěhovat. V době, kdy se tak rozhodla, činnost poltergista ustala a už se neopakovala.

Poltergeist v Bobrové

Koncem března 2006 odvysílala TV NOVA ve zprávách šot o řádění Poltergeista v Bobrové na Žïársku. Mimojiné i o tomto případě referovala reportáž Jiřího Pánka, kterou v rámci relace Střepiny odvysílala stejná televize 2. dubna 2006.

Rodinu v Bobrové vyděsila velmi zvláštní věc. Během několika okamžikú jim popraskaly žárovky, rozbila se okna a popadal nábytek.
Obyvatelé řadového domku na noc z 22. na 23. března (2006) jen tak nezapomenou. Øádění neznámé síly, která zničila desítky věcí vidělo mnoho lidí.

Svědek: „Na stole stál hrnek, najednou se ozvala ohromná rána, ten hrnek na stole se rozletěl a všechny čtyři tabule okna se rozbily.“
Rudolf Svoboda (majitel domu): „Žárovek popraskalo asi 30.“
Zdena Svobodová: „Najednou začal padat nábytek, nástavce se převrátily.“

Martin Šašek (vedoucí sekce Poltergeist Klubu psychotronikú a UFO): „Tenhleten jev (zvaný poltergeist) není tak úplně prozkoumán a není úplně známo, jak vzniká. Zjevně se jedná o púsobení nějakých (ne zcela známých) sil, možná dokonce duchú.“

Poltergeist v Pracích u Brna

Případú, kdy za púvodce považujeme poltergeista, registrujeme v ČR asi 5 ročně. Ve skutečnosti jde asi o jev vyskytující se v méně nápadné formě velmi často. Za posledních 14 dní (v březnu 2006) byly registrovány celkem 3 případy na rúzných místech.

Ludmila Cenková z Prace u Brna zažila v roce 1996 setkání s poltergeistem.
V přítomnosti jejího vnuka Rudolfa Fišera spadl lustr, v kuchyni lítaly hrnky a vejce, převracely se zásuvky a noční stolek, rozbily se hodiny.

Soused (starý muž): „Kbelík na umývání mi vylítl na hlavu. Když jsem seděl třeba tady na posteli, letěl kolem mne ručník a začal mne škrtit a babička mě ho musela oddělávat.“

Ludmila Cenková: „ Nakonec přišel pan farář, všechno to tady vysvětil, no, a děje se to dál. Proč, proč tady? Já bych chtěla vysvětlení. Já bych chtěla, aby to už konečně odešlo pryč.“

zdroj: www.tajomstva.org

 Administrátorska časť
Administrátorske meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

 Anketa
Myslíte si, že celý svet je ovládaný bohatými a vplyvnými ľuďmi ?

Áno

Nie


 Meditačné rádio
Spustiť rádio

Converted to v7 by WhoCare
Fenix by: PHP-Fusion Themes4,258,637 návštev
© 2007 - 2016 Mysteria.sk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.